Đạo Phật Khoa Học Thiền Tông, giúp cho nhân loại Giác Ngộ và Giải Thoát để trở về Phật Giới, thoát khỏi sinh tử Luân hồi.
Pháp môn Thiền Tông này Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã bí mật truyền riêng ngoài kinh điển vật lý thông thường và nhờ 36 vị Tổ Sư Thiền Tông Ấn Độ – Trung Hoa – Việt Nam truyên đi.
Người nhận được và hiểu được pháp môn này thì thật là Đại Phúc – Đại Duyên, lợi ích không thể nghĩ bàn !
– Qúy vị quan tâm thêm thì tham khảo trang Youtube của Chùa Thiền Tông Tân Diệu

– hoặc Webside :

Nguồn: https://maturegamerpodcast.com/

Xem thêm bài viết khác: https://maturegamerpodcast.com/category/moi-truong

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *