Demo sơ luợt về cái giải pháp mình phát triển, phục vụ cho các doanh nghiệp đa chi nhánh, nó đem lại lợi ích:
1. Load Balance VPN Site2Site
2. Etherchannel giữa các Switch ở xa nhau, ví dụ Etherchannel giữa 2 Switch Layer 3 Bình Dương & Sài Gòn
3. Đồng bộ VLAN giữa các chi nhánh, có cùng IP/Subnet, VLAN ID
4. Tự trang bị đường MPLS Layer 2 mà không cần mua từ nhà Mạng ISP (Sử dụng công nghệ giống ISP là MPLS)
5. Vị trí các thiết bị có thể đặt ở các mạng nhánh xa nhau, tuy nhiên về Logic giống như đang sử dụng duy nhất một Switch tổng.
6. Load Balance Internet
7. Giá thành thấp, không renew.
Yêu cầu:
1. Cần Router dòng ISR 4000 Series, hoặc Router Juniper
2. Có nhiều hơn 2 đường truyền Internet FTTH
3. Chỉ cần 1 IP Public tĩnh duy nhất

Nguồn: https://maturegamerpodcast.com/

Xem thêm bài viết khác: https://maturegamerpodcast.com/category/van-tai

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *