Các bạn hãy like và đăng ký kênh ủng hộ mình ra thêm video nhé, cảm ơn các bạn nhiều.
Link toàn bộ lời giải bài 21 sgk và sbt ở đây:

Link toàn bộ lời giải học kỳ 2 sgk và sbt ở đây:

Bài 21.1 trang 52 Sách bài tập Vật Lí 11: ảm ứng từ do dòng điện chạy trong dây dẫn thẳng dài gây ra tại một điểm M có độ lớn tăng lên khi: B. điểm M dịch chuyển theo hướng vuông góc với dây và lại gần dây.
Bài 21.2 trang 52 Sách bài tập Vật Lí 11: Cảm ứng từ do dòng điện chạy trong dây dẫn uốn thành vòng tròn gây ra tại tâm O của vòng dây có độ lớn giảm khi: B. cường độ dòng điện giảm dần.
Bài 21.3 trang 52 Sách bài tập Vật Lí 11: ảm ứng từ do dòng điện chạy qua ống dây dẫn hình trụ gây ra ở bên trong ống dây có độ lớn tăng lên khi:C. số vòng dây quấn trên mỗi đơn vị dài của ống dây hình trụ tăng dần.
Bài 21.4 trang 52 Sách bài tập Vật Lí 11: Dòng điện cường độ 12 A chạy qua một dây dẫn thẳng dài gây ra tại điểm Mtrong không khí một từ trường có cảm ứng từ là 1,6.10-5 T
Bài 21.5 trang 53 Sách bài tập Vật Lí 11: Một dòng điện chạy trong một vòng dây dẫn bán kính 5,8 cm gây ra tại tâm của vòng dây một từ trường có cảm ứng từ là 1,3.10-4 T. Xác định cường độ dòng điện chạy trong vòng dây dẫn này.
Bài 21.6 trang 53 Sách bài tập Vật Lí 11: Một ống dây dẫn hình trụ dài 31,4 cm (không lõi sắt) gồm 1200 vòng có dòng điện cường độ 2,5 A chạy qua. Xác định cảm ứng từ bên trong ống dây này. Cho biết đường kính của ống dây khá nhỏ so với độ dài của nó.

Nguồn: https://maturegamerpodcast.com/

Xem thêm bài viết khác: https://maturegamerpodcast.com/category/giao-duc

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *