Nguồn: https://maturegamerpodcast.com/

Xem thêm bài viết khác: https://maturegamerpodcast.com/category/van-tai

admin

8 thoughts on “Giải trình vật lý -anh Mạnh đỡ em bé rơi từ tâng 12-xusima”

  1. HÌNH ẢNH 2 CÂY SẮT CONG CỦA XÀ ĐỠ MÁI TÔN NÓI LÊN NHIỀU ĐIỀU LỰC TÁC ĐỘNG CỦA CHÁU BÉ RƠI Ở MỨC NÀO – CỨ LÀM THÍ NGHIỆM CHO 2 CÂY SẮT CONG NHƯ THẾ ĐI TRON 0,2 GIÂY LÀ BIẾT NGAY

  2. Bỏ qua tính toán tôi nhìn ảnh 2 cây sắt cong thì đoán nó rơi vào khoảng 300kg đấy còn chưa tính đến sự đàn hồi của cả mái tôn đã làm giảm lực đi rất nhiều.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *