Nhằm góp phần giúp học sinh say mê giải toán, động viên học sinh tham gia giải toán Violympic năm học 2017 2018 thầy đã thực hiện video này, học sinh xem có bài nào chưa rõ thì có thể hỏi thêm

Nguồn: https://maturegamerpodcast.com/

Xem thêm bài viết khác: https://maturegamerpodcast.com/category/nong-nghiep

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *