Nguồn: https://maturegamerpodcast.com/

Xem thêm bài viết khác: https://maturegamerpodcast.com/category/giao-duc

admin

3 thoughts on “Giáo sư Hoàng Chí Bảo kể chuyện về PHONG CÁCH SỐNG BÌNH DỊ, THANH BẠCH CỦA BÁC HỒ”

  1. Bác hồ kính yêu của ta thì ko có điều gì để bình luận ,vì bác vĩ đại nhất thế giới ,chỉ có cụm từ : bác mãi mãi ở trong trái tim nhân loại yêu chuộng hòa bình .bác hồ muôn năm!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *