Giống Khóm Dứa Độc lạ ra trái nhỏ như trái chanh. Phú Cần Thơ
Giống khóm này dùng để trưng tết hoặc trồng làm cảnh rất đẹp dễ nhân giống.
Liên hệ với Phú Cần Thơ qua
YOutube:
Facebook:

Nguồn: https://maturegamerpodcast.com/

Xem thêm bài viết khác: https://maturegamerpodcast.com/category/giai-tri

admin

11 thoughts on “Giống Khóm Dứa Độc lạ Trưng Tết Rất Đẹp ra trái nhỏ như trái chanh. Phú Cần Thơ”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *