GLV: HUỲNH THỊ BẠCH LÊ :
BÌNH GIẢNG 8 CÂU TRONG BÀI “TỈNH BẠN TRẦN GIAN”
Nghiệp chướng lăng-loàn hại xác thân,
Chuông lành buông tiếng vọng bon ngân…

Nguồn: https://maturegamerpodcast.com/

Xem thêm bài viết khác: https://maturegamerpodcast.com/category/giao-duc

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *