Xác định công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm góp phần phát triển kinh tế – xã hội, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới. Trong những năm qua, huyện Gò Quao tập trung nâng cao chất lượng đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho người lao động. Từ đó, bộ mặt nông thôn ngày càng được đổi mới, đời sống nhân dân được nâng lên về mọi mặt.

#TruyềnHìnhKiênGiang #TinTứcKiênGiang

Nguồn: https://maturegamerpodcast.com/

Xem thêm bài viết khác: https://maturegamerpodcast.com/category/van-tai

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *