🤔BẠN MUỐN GỬI HÀNG HÓA ĐI N H Ậ T B Ả N..!🤔

𝑪𝒐̂𝒏𝒈 𝒕𝒚 𝒄𝒉𝒖́𝒏𝒈 𝒕𝒐̂𝒊 𝒏𝒉𝒂̣̂𝒏 đa 𝒅𝒂̣𝒏𝒈 𝒄𝒂́𝒄 𝒍𝒐𝒂̣𝒊 𝒉𝒂̀𝒏𝒈:
+THỰC PHẨM, QUẦN ÁO ( HÀNG FAKE) , MỸ PHẪM …💄👕👖👟👜💼
+THUỐC TÂY, THỰC PHẨM CHỨC NĂNG…💊
+CÁC MẶT HÀNG Y TẾ: KHẨU TRANG CÁC LOẠI, GĂNG TAY, ĐỒ BẢO HỘ…🧤⛑

𝙆𝙝𝙞 𝙜𝙪̛̉𝙞 𝙝𝙖̀𝙣𝙜 𝙦𝙪𝙮́ 𝙠𝙝𝙖́𝙘𝙝 𝙨𝙚̃ đ𝙪̛𝙤̛̣𝙘 𝙢𝙞𝙚̂̃𝙣 𝙥𝙝𝙞́ 𝙘𝙖́𝙘 𝙙𝙞̣𝙘𝙝 𝙫𝙪̣ 𝙨𝙖𝙪:
– Làm chứng từ gửi hàng
– Thùng carton đóng hàng
– Đóng gói và làm nhãn dán cho các loại hàng
-gửi trên 20kg free cước nội địa

𝑯𝒂̃𝒚 𝒚𝒆̂𝒏 𝒕𝒂̂𝒎 𝒌𝒉𝒊 𝒈𝒖̛̉𝒊 𝒉𝒂̀𝒏𝒈 𝒃𝒆̂𝒏 𝒄𝒐̂𝒏𝒈 𝒕𝒚 𝒄𝒉𝒖́𝒏𝒈 𝒕𝒐̂𝒊! 𝑽𝒐̛́𝒊 𝒄𝒂́𝒄𝒉 𝒙𝒖̛̉ 𝒍𝒊́ 200% 𝒌𝒉𝒊 𝒙𝒂̉𝒚 𝒓𝒂 𝒔𝒖̛̣ 𝒄𝒐̂́
+ Hoàn tiền cước 100%
+ Bồi thường giá trị hàng hóa 100%

𝑵𝒈𝒐𝒂̀𝒊 𝒓𝒂, 𝒗𝒐̛́𝒊 đ𝒐̣̂𝒊 𝒏𝒈𝒖̃ đ𝒐́𝒏𝒈 𝒉𝒂̀𝒏𝒈 𝒄𝒉𝒖𝒚𝒆̂𝒏 𝒏𝒈𝒉𝒊𝒆̣̂𝒑 , 𝒄𝒉𝒖́𝒏𝒈 𝒕𝒐̂𝒊 𝒔𝒆̃ 𝒕𝒊𝒆̂́𝒕 𝒌𝒊𝒆̣̂𝒎 𝒕𝒐̂́𝒊 đ𝒂 𝒏𝒉𝒂̂́𝒕 𝒄𝒉𝒐 𝒒𝒖𝒚́ 𝒌𝒉𝒂́𝒄𝒉 𝒏𝒆̂́𝒖 𝒉𝒂̀𝒏𝒈 𝒉𝒐́𝒂 𝒄𝒖̉𝒂 𝒒𝒖𝒚́ 𝒌𝒉𝒂́𝒄𝒉 𝒕𝒉𝒖𝒐̣̂𝒄 𝒅𝒂̣𝒏𝒈 𝒄𝒐̂̀𝒏𝒈 𝒌𝒆̂̀𝒏𝒉.

BẠN CÓ NHIỀU SỰ LỰA CHỌN CHO BẠN ĐỂ GỬI HÀNG!
NHƯNG CHÚNG TÔI CHỈ CÓ SỰ UY TÍN CHO BẠN

𝐓𝐇Ô𝐍𝐆 𝐓𝐈𝐍 𝐋𝐈Ê𝐍 𝐇Ệ:
𝐂ô𝐧𝐠 𝐭𝐲 𝐜𝐡𝐮𝐲ể𝐧 𝐩𝐡á𝐭 𝐧𝐡𝐚𝐧𝐡
☎ Hotline: 086.797.6386 ( TIẾN) – 033.975.8975 (HUYỀN)
Https://ww.facebook.com/vanchuyenvietnhat2020/

Nguồn: https://maturegamerpodcast.com/

Xem thêm bài viết khác: https://maturegamerpodcast.com/category/van-tai

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *