1. Lý do thực hiện đề tài (đã nêu rõ trong video)
2. Phân vai và nhiệm vụ (đã nêu rõ trong video)
3. Sản phẩm và minh chứng của các nhóm (đã nêu rõ trong video)
4. Kết quả thực hiện sau dự án (đã nêu rõ trong video)

Nguồn: https://maturegamerpodcast.com/

Xem thêm bài viết khác: https://maturegamerpodcast.com/category/moi-truong

admin

2 thoughts on “GVST 2016: GIÁO DỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG MÔN VẬT LÝ 8”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *