Giúp HS có kĩ năng giải dạng toán: Tìm giá trị của tham số để phương trình bậc hai cs 2 nghiệm thỏa mãn đẳng thức; Tìm giá trị của tham số biểu thức nghiệm của pt bậc hai đạt giá trị lớn nhất, nhỏ nhất.
Các em HS xem video, ủng hộ cô bằng cách bấm đăng ký kênh nhé!
Duyen7868@gmail.com

Nguồn: https://maturegamerpodcast.com/

Xem thêm bài viết khác: https://maturegamerpodcast.com/category/nong-nghiep

admin

One thought on “HỆ THỨC VI – ÉT – Dạng toán tìm giá trị của tham số để phương trình bậc hai có hai có 2 nghiệm thỏa”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *