Nội dung video: Hóa 10.Bài 25: Phản ứng Oxi hóa-khử

1. Phản ứng Oxi hóa-khử
Định nghĩa, giải thích 2:32
Chất khử, chất oxi hóa 3:52
Quá trình oxi hóa, quá trình khử 5:02
Bảng tóm tắt 5:47

2. Lập (cân bằng) phương trình phản ứng oxi hóa-khử
Phương pháp cân bằng electron 10:43
Phương pháp cân bằng số oxi hóa 18:46

3. Các thí dụ:
Cl2 + NaOH 37:31
Cu + HNO3 loãng 34:15
Cu + HNO3 đặc 16:36 và 33:00
Fe + H2SO4 36:41
Fe2O3 + CO 10:55 và 18:54
Fe3O4 + HNO3 35:02
FeS2 + O2 21:55 (lưu ý cách tính số oxi hóa của FeS2)
FeSO4 + K2Cr2O7 + H2SO4 31:07
I2O5 + CO 39:40
MnO2 + HCl 13:48 và 20:30
Na2SO3 + KMnO4 + H2O 28:55

4. Ý nghĩa của phản ứng oxi hóa khử 24:51

5. Tóm tắt bài học 25:20
Phản ứng oxi hóa-khử nội phân tử 26:33
Phản ứng tự oxi hóa, tự khử 27:13

6. Luyện tập
Bài tập 1 0:20
Bài tập 2 7:32
Bài tập 3 8:15
Bài tập 4 8:58
Bài tập 5 1:00
Bài tập 6 27:57

Nguồn: https://maturegamerpodcast.com/

Xem thêm bài viết khác: https://maturegamerpodcast.com/category/moi-truong

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *