CHIA SẺ BÀI GIẢNG HÓA HỌC
* Kênh youtube chia sẻ các bài giảng thuộc lĩnh vực Hóa Học
* Các bài giảng được thiết kế theo để học sinh có thể ôn lại kiến thức cũ và vận dụng kiến thức mới để làm bài tập mới.
* Chủ đề. CÁC DẠNG BÀI TẬP VỀ SẮT VÀ HỢP CHẤT CỦA SẮT. bao gồm.
Dạng 1: Bảo toàn nguyên tố sắt (Fe)
Dạng 2: Tìm công thức oxit sắt
Dạng 3: Dùng phương pháp quy đổi giải bài tập sắt và hợp chất.
Dạng 4: Fe2+ TÁC DỤNG VỚI Ag+ HOẶC KMnO4/H+
………………………..
* Học sinh có thể tự học mọi lúc, mọi nơi chỉ cần có laptop hoặc smartphone có kết nối internet và hoàn toàn miễn phí.
* Trong quá trình xem video tùy từng thời điểm học sinh có thể dừng bài giảng để làm bài tập sau đó xem tiếp để đối chiếu và rút ra những vấn đề mình đã và chưa làm được.
ĐĂNG KÝ (SUBSCRIBE) ĐỂ NHẬN CÁC VIDEO BÀI GIẢNG TIẾP THEO.
CHIA SẺ. ĐỂ NHIỀU BẠN CÓ THỂ CÙNG HỌC VÀ THẢO LUẬN
CHÚC CÁC EM HỌC TẬP TỐT.
——————————————-
BÀI GIẢNG ĐƯỢC THIẾT KỂ BỜI
Thầy giáo: MAI TIẾN DŨNG.
Giảng dạy môn: HÓA HỌC.
Trường THPT Hậu Lộc 2 – Thanh Hóa
Gmail: maitiendung.mai0@gmail.com
Zalo: 0943.208.480
Facebook.
#chinhphuchoahoc #sat #dang1 #

Nguồn: https://maturegamerpodcast.com/

Xem thêm bài viết khác: https://maturegamerpodcast.com/category/moi-truong

admin

2 thoughts on “Hóa 12. Dạng 1. Bài tập sắt (sử dụng bảo toàn nguyên tố)”

 1. BÀI TẬP VẬN DỤNG
  Câu 1: Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp gồm 11,2 gam Fe và 16 gam Fe2O3 vào HNO3 loãng dư thì thu được dung dịch A. Cho A tác dụng với NaOH rồi lọc kết tủa nung trong không khí đến khối lượng không đổi thì thu được m gam chất rắn. Giá trị m là:

  A. 16 gam B. 32 gam C. 64 gam D. 24 gam.

  Câu 2: Hoà tan 11.2 gam hỗn hợp X gồm Al và Fe trong HCl dư thì thu được hỗn hợp dung dịch muối Y1 và khí Y2 . Cho dung dịch Y1 tác dụng với NaOH dư, lọc kết tủa rồi nung trong không khí đến khối lượng không đổi thì thu được 8 gam chất rắn Z. Thành phần % Fe trong hỗn hợp đầu là:

  A. 58,03 % B. 26.75 % C. 75.25 % D. 50.00 %.

  Câu 3: Cho 18,8g hỗn hợp Fe và Fe2O3 tác dụng hết với HCl thu được 1,12 lít khí H2 (đktc). Dung dịch thu được cho tác dụng với NaOH dư. Kết tủa thu được đem nung trong không khí đến khối lượng không đổi được m gam rắn. Giá trị của m là?

  A. 20 g B. 15 g C. 25 g D. 18g

  Câu 4: Cho m gam hỗn hợp X gồm Al, Fe3O4, FeO, Fe2O3 tác dụng với dung dịch HCl dư thu được dung dịch Y, trong đó khối lượng của FeCl¬2 là 31,75 gam và 8,064 lít H2 (đktc ). Cô cạn dung dịch Y thu được 151,54 gam chất rắn khan. Nếu cho m gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch HNO3 loãng dư thu được dung dịch Z và khí NO (sản phẩm khử duy nhất). Cô cạn dung dịch Z thu được bao nhiêu gam muối khan ?

  A.242,3 B.268,4 C.189,6 D.254,9

  Câu 5: Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp gồm 0,2 mol Fe và x mol Fe2O3 vào HCl dư thì thu được dung dịch X và khí Y. Cho X tác dụng với NaOH rồi lọc kết tủa nung trong không khí đến khối lượng không đổi thì thu được 32 gam chất rắn. Giá trị x là:

  A. 0.35 mol B. 0.15 mol C. 0.10 mol D. 0.02 mol.

  Câu 6: Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp gồm y mol FeS2 và x gam Cu2S vào HNO3 vừa đủ thu được dung dịch X (X chỉ chứa 2 muối sunfat) và khí Y duy nhất. Biểu thức liên hệ giữa đai lượng x và y là: ( Biết khí Y không màu, không mùi, không vị, không cháy dưới 10000 C).

  A.x:y=1:2 B. x:y = 2:1 C. x:y =2:3 D. x:y = 3:2.

  Câu 7: Đốt cháy hoàn toàn 45.76 gam FeS và 58.2 ZnS trong không khí ta thu được khí Y không màu mùi xốc duy nhất và chất rắn X. Cho khí Y tác dụng vừa đủ với V lít dd nước brôm 0,5M. Giá trị V là:

  A. 1,12 lít B. 2,24 lít C. 6,72 lít D. 4,48lít

  Câu 8: Để khử hoàn toàn 3,04 gam hỗn hợp X gồm FeO, Fe3O4, Fe2O3, cần 0,05 mol H2. Mặt khác hoà tan hoàn toàn 3,04 gam X trong dung dịch H2SO4 đặc thu được V ml SO2 (đktc). Giá trị V là:
  A.112 ml B. 224 ml C. 336 ml D. 448 ml.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *