Công thức tính độ bất bão hòa(còn gọi là công thức tính số liên kết pi và vòng) rất quan trọng khi xét xem một hợp chất hữu cơ no hay không no và đặc…

Nguồn: https://maturegamerpodcast.com/

Xem thêm bài viết khác: https://maturegamerpodcast.com/category/nong-nghiep

admin

One thought on “Hóa học 11. Độ bất bão hòa[Số liên kết pi + vòng]”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *