Hướng dẫn giải ngắn gọn, đơn giản phù hợp với đối tượng học sinh trung bình và yếu giúp hoàn thành dễ dàng phần tự luận trong đề thi HK2, với điều kiện học sinh phải biết được một số phản ứng cơ bản trong chương trình.

If you liked this video, please subscribe to my channel by clicking on the “SUBSCRIBE” button!

Nguồn: https://maturegamerpodcast.com/

Xem thêm bài viết khác: https://maturegamerpodcast.com/category/giao-duc

admin

2 thoughts on “HÓA HỌC 11 – GIẢI CÁC CÂU TỰ LUẬN TRONG ĐỀ THI HỌC KÌ 2 CÁC NĂM HỌC TRƯỚC.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *