Gồm 4 dạng bài toán cơ bản là:
– Bài toán theo công thức chung của Este.
-Bài toán thủy phân Este.
-Bài toán về phản ứng Este hóa.
-Bài toán đốt cháy Este
Các dạng toán ở mức độ rất cơ bản nhằm giúp học sinh có kĩ năng giải các bài toán nhỏ, bên cạnh củng cố thêm kiến thức lí thuyết, phù hợp cho đối tượng học sinh trung bình tự học và chuẩn bị bài ôn tập cho chương Este – Lipit.

Link tải bài tập

Các link liên quan
1) LUYỆN TẬP VIẾT PHẢN ỨNG CỦA ESTE

2) TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA ESTE

3) GIỚI THIỆU CHUNG VỀ ESTE

If you liked this video, please subscribe to my channel by clicking on the “SUBSCRIBE” button!

Nguồn: https://maturegamerpodcast.com/

Xem thêm bài viết khác: https://maturegamerpodcast.com/category/hanh-chinh-va-dich-vu

admin

9 thoughts on “HÓA HỌC 12 – LUYỆN TẬP GIẢI CÁC DẠNG TOÁN CƠ BẢN CỦA ESTE”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *