Hóa học thực phẩm
Chương 5: Hệ thống glucid thực phẩm
5.2.5. Cấu tạo tế vi và tính chất của tinh bột
5.2.6. Tính chất chức năng của tinh bột

Nguồn: https://maturegamerpodcast.com/

Xem thêm bài viết khác: https://maturegamerpodcast.com/category/hanh-chinh-va-dich-vu

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *