Tiếp tục bài giảng về biến đổi tuần hoàn tính chất các đơn chất và hợp chất của các nguyên tố hóa học, theo chương trình hiện hành, nhưng với một số tên gọi và danh pháp hướng đến chương trình mới để các bạn làm quen dần.

Các bạn có thể tải bảng Hệ thống Tuần hoàn đã được cập nhật đến nguyên tố thứ 118 tại đây:

Nếu là lần đầu tiên bạn đến dây , có thể bạn nên đọc những suy nghĩ của tôi về học trên mạng:

Điều đó chắc sẽ giúp bạn làm quen với những clip bài học ở đây, cũng như các bài tập và trắc nghiệm khác có thể có.

Mặt khác, trong chương trình mới sắp được thực hiện sẽ có thay đổi đáng kể về tên gọi các chất, cũng như không phiên âm tên các nhân vật, hoặc địa danh (một hướng đi rất tốt, theo ý tôi) để phù hợp hơn với điều kiện hiện nay. Các bạn sẽ được làm quen với các thay đổi ấy trong những video này.

Hi vọng các bạn có thể làm thêm một số bài tập khác khi trang web học hóa được bắt đầu, có lẽ vào khoảng tháng 10, năm 2020.

Nguồn: https://maturegamerpodcast.com/

Xem thêm bài viết khác: https://maturegamerpodcast.com/category/hanh-chinh-va-dich-vu

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *