Qua hoạt động vui chơi thực tế , bé chơi búp bê và làm những bộ váy cho búp bê, và giói thiệu về việc đó bằng tiếng anh .Để tự học tiếng anh một cách vui vẻ không áp lực., bài tập tiếng anh lớp 6 theo từng unit.

Xem thêm các bài viết Giáo Dục: https://maturegamerpodcast.com/category/giao-duc

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *