Tiếp PHẦN 4 :KINH TẾ SỐ
KHI NÀO BẮT ĐẦU VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ TỐN KÉM THẾ NÀO
168. Khi nào doanh nghiệp của tôi nên bắt đầu chuyển đổi số ?
169. Làm thế nào để biết chuyển đổi số hết bao lâu ?
170. Chuyển đổi số doanh nghiệp có tốn kém lắm không ?
171. Các nguyên tắc chung để tiết kiệm trong đầu tư cho chuyển đổi số là gì ?
PHẦN 5 : XÃ HỘI SỐ .
MÔI TRƯỜNG SỐ VÀ CON NGƯỜI .
172. Xã hội số là gì ?.
173. Thành phố thông minh liên quan thế nào đến xã hội số ?
174. Công nghệ số ảnh hưởng đến cách sống của con người thế nào ?
175. Giao tiếp xã hội thay đổi thế nào trên môi trường số ?
176. Các giá trị văn hóa xã hội thay đổi thế nào trên môi trường số ?
177. Tiến bộ công nghệ yêu cầu con người thay đổi cách làm việc thế nào ?
178. Những nghề gì bị ảnh hưởng nhiều nhất trong kỷ nguyên số ?
179. Những nghề gì ít bị ảnh hưởng nhất trong kỷ nguyên số ?
180. Tại sao chuyển đổi số cần lấy người dân làm trung tâm ?
181. Chính Phủ điện tử và chính phủ số đem lại gì cho người dân ?
182. Kinh tế số đen lại gì cho mọi người ?
183. Xã hội số đem lại những lợi ích gì cho con người ?
THAY ĐỔI CUỘC SỐNG TRÊN MÔI TRƯỜNG SỐ
184. Công dân số và quyền công dân số là gì ?
185. Kiến thức và kỹ năng số cơ bản trên môi trường số là gì ?
186. Kỹ năng cần thiết cho người lao động trong thời chuyển đổi là gì ?
187. Công việc sẽ thay đổi và cần chuẩn bị thế nào trong thời chuyển đổi số ?
188. Mỗi công dân cần chuẩn bị gì trước chuyển đổi số ?
189. Mỗi người dân cần làm gì để sống an toàn trên môi trường số ?
190. Chuyển đổi số đem lại lợi ích gì về chăm sóc sức khỏe ?
191. Mục tiêu đến năm 2025 của Chương trình chuyển đổi số quốc gia về xã hội số là gì ?
192. Mục tiêu đến năm 2030 của Chương trình chuyển đổi số quốc gia về xã hội số là gì ?
193. Bảy nhiệm vụ và giải pháp cho xã hội là gì ?
PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC SỐ
194. Chuẩn bị nhân lực của tổ chức cho chuyển đổi số thế nào ?
195. Con tôi cần học gì để chuẩn bị cho tương lai số ?
196.Giáo dục cần thay đổi thế nào trong thời chuyển đổi số ?
197. Chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo có thể như thế nào ?
198 . Các trường đại học và cao đẳng thực hiện chuyển đổi số thế nào ?
199. Yếu tố thành công của chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo là gì ?
CÂU HỎI CUỐI CÙNG
200. Chuyển đổi số có thực sự quan trọng đến vậy không ?
KTS Thái Nguyên xin được chia sẻ nội dung cuốn sách : Hỏi đáp về chuyển đổi số của tác giả :
HỒ TÚ BẢO
NGUYỄN HUY DŨNG
NGUYỄN NHẬT QUANG
Chúng tôi xin phép tác giả chuyển thể một phần nội dung quyển sách thành audio , để chia sẻ với mọi người về chuyển đổi số. Với mục đích phi thương mại !
Xin Cám ơn !

Nguồn: https://maturegamerpodcast.com/

Xem thêm bài viết khác: https://maturegamerpodcast.com/category/van-tai

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *