Bộ Công an vừa công bố số liệu sơ bộ về tình hình tai nạn giao thông, cháy, nổ và xử lý hành chính về trật tự an toàn giao thông tháng 11 năm 2019 từ ngày 15 . 10 . 2019 đến ngày 14 . 11 . 2019 .Cụ thể Về tình hình tai nạn giao thông Cả nước xảy ra 1.631 vụ, làm chết 657 người, bị thương 1.271 người. So với tháng 10 . 2019, tăng 55 vụ plus 3,49 percent . giảm 02 người chết 0,30 percent . tăng 17 người bị thương plus 1,36 percent .Về xử lý hành chính về trật tự an toàn giao thông Cả nước xảy ra 387.203 vụ vi phạm trật tự an toàn giao thông bị xử lý . xử phạt 232,67 tỷ đồng . tạm giữ 56.964 ô tô, mô tô, xe máy. So với tháng 10 . 2019, tăng cả 3 tiêu chí Tăng 29.399 vụ plus 8,22 percent , số tiền phạt thu được tăng 10,77 tỷ đồng plus 4,85 percent , tăng 559 số ô tô, mô tô, xe máy bị tạm giữ plus 0,99 percent .Ngoài ra, về tình hình cháy, nổ Xảy ra 258 vụ cháy, làm chết 5 người, bị thương 10 người, tài sản thiệt hại sơ bộ ước tính 25,41 tỷ đồng. So với tháng 10 . 2019, tăng 24 vụ plus 10,26 percent , giảm 01 người chết, giảm 06 người bị thương, tài sản thiệt hại sơ bộ ước tính giảm 18,63 tỷ đồng.Cả nước xảy ra 02 vụ nổ, làm 01 người chết và 09 người bị thương. So với tháng 10 . 2019, tăng 01 vụ, tăng 01 người chết và tăng 08 người bị thương.

Xem thêm các bài viết Hành Chính và Dịch Vụ: https://maturegamerpodcast.com/category/hanh-chinh-va-dich-vu

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *