Hướng dẫn giải bài tập Chi tiết máy – Trục vít bánh vít – TS. Nguyễn Minh Kỳ

Nguồn: https://maturegamerpodcast.com/

Xem thêm bài viết khác: https://maturegamerpodcast.com/category/hanh-chinh-va-dich-vu

admin

6 thoughts on “Hướng dẫn giải bài tập Chi tiết máy – Trục vít bánh vít – TS. Nguyễn Minh Kỳ”

  1. Phân tích lực đúng nhưng lúc giải thích không hiểu ts k nói rõ tại sao lại như vậy lúc phân tích lực của bánh vít và trục vít

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *