HƯỚNG DẪN GIẢI OLYMPIC TOÁN TITAN LỚP 4 NĂM 2019 (Vòng chung kết).
TUYỂN TẬP CÁC VÒNG THI BÁN KẾT VÀ TRUNG KẾT OLYMPIC TOÁN TITAN KHỐI 2,3,4,5 QUA CÁC NĂM (2012 – 2019). Liên hệ tư vấn học tập và mua tài liệu:
• Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang)
• Email: nguyentrangmath@gmail.com
• Website:
Tuyển tập 18 chuyên đề bồi dưỡng Toán quốc tế khối 4,5 & Tuyển tập các đề ôn thi toán quốc tế Kangaroo, Sasmo, Timo, HKIMO, Asmo, Toán Titan …khối 1,2,3,4,5
HƯỚNG DẪN GIẢI OLYMPIC TOÁN TITAN LẦN 7/ 2019 – LỚP 4(NĂM 2019)
PHẦN 1. ĐIỀN ĐÁP SỐ (Trả lời đúng = 8 điểm, trả lời sai hoặc không trả lời = 0 điểm)
PART 1. GIVE ANSWERS (Correct answer = 8 points, wrong answer or no answer = 0)
1. Pi viết một số có 4 chữ số khác nhau như sau:
• Chữ số hàng nghìn gấp đôi chữ số hàng chục.
• Chữ số hàng trăm nhỏ hơn chữ số hàng nghìn 2 đơn vị.
• Chữ số hàng đơn vị khác 0.
• Tổng các chữ số là 12.
Hỏi số mà Pi viết là số mấy?
Pi writes a number of 4 different digit as follows:
• Digit of thousands is double digit of tens.
• Digit of hundreds is smaller than digit of thousands 2 units.
• The digit of unit is different from 0.
• The sum of the digits is 12.
What is the number that Pi wrote?
#ToanTitan #TitanEducation #ToanTitanlop4 #ToanTitan2019 #ToanTitan2020
#ToanIQ #OlympictoanTiTan

Nguồn: https://maturegamerpodcast.com/

Xem thêm bài viết khác: https://maturegamerpodcast.com/category/giao-duc

admin

One thought on “HƯỚNG DẪN GIẢI OLYMPIC TOÁN TITAN LỚP 4 NĂM 2019 (Vòng chung kết)”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *