ĐĂNG KÝ Miễn Phí :
Thú vui đi câu cá giải trí đặc biệt là câu cá rô đồng được rất nhiều cần thủ đam mê câu cá yêu thích.Để làm mồi câu cá rô đồng thì cũng hết sức đơn giản và hiệu quả.Trong video này tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách làm mồi và cách câu cá rô đồng chỉ bằng mồi câu đơn giản là tôm, tép sống và cám gạp sông trộn với bỗng rượu
Các bạn cũng có thể theo dõi kênh Vịt Trời Yên Thế trên :
– Facebook :
– Google + :
– Xem full tại đây :
*********************************************
VỊT TRỜI YÊN THẾ: là kênh về ẩm thực, câu cá dã ngoại, khám phá rừng già.Là nơi chia sẻ những cách chế biến món ăn độc đáo, những chuyến đi khám phá bí ẩn rừng già, kinh nghiệm những buổi đi câu cá dã ngoại .Mang đến những trải nghiệm tuyệt vời không thể nào quên.
*********************************************
Rất mong nhận được những ý kiến đóng góp nhiệt tình của bạn bè để xây dựng nội dung ngày càng tốt hơn và đừng quên ghé qua kênh của mình thường xuyên nhé !
Vịt Trời Yên Thế :

Nguồn: https://maturegamerpodcast.com/

Xem thêm bài viết khác: https://maturegamerpodcast.com/category/giai-tri

admin

30 thoughts on “Hướng dẫn làm mổi câu cá rô đồng đơn giải hiệu quả”

  1. What kind of bait is using to catch that fish and what is the ingredient that you throw into the water before fishing

  2. Dgbggdbdgvd9l0llldg0yvggl0dodgd9lll8l09d0dbn9dbwddvdf0dbb8dlmlnnllddbdbdbggbdbdbdbdsfdjbdbddbwdndddddbgdvlmlvlmdfddbvgdgggwggggwbldldddclfledsbfdclcldfwdcffdlflmfldlsssjjfkfbececekceddeccdececfffelfdpfi0bfwclecge9slecjsccddfddddcdqffqdsfdfdlfwfsclscdwdvqcsdddcwcfwdklfmfmllmfmddecceddcddqffwcdfflfeclcfddececdfddlfdcwdclvdcelcfffwfssqffdwfbdqddlcllllldflfeclceccfdesdcsfdcfffdcffffdqdbfdbddqfqsefdvcwffffqd9qfsfdfdbcdwfddbdffbffdccdcdfllllfwdwdcffffdcqdfdfdbfffffdfffdqcfdsfddvbdqfgwsfgbjfbcqssdvddbwfdldeddsfvqbfdqcdbdqdjdd49bsfdqqdgedqvrfqsid0d0ddv0ddbddvv4ldbdcdvdwsf9dqdqfqfedcedbqcdveqsvdbddddn0dbdqb0sfdbwdqbdvdbddedbdq3fqcw9qcwfqdcdqswwdbfdqbqfbdqddqdqfcqdqdbedqcdbgwdqsflcfbqdddqdddbddfqqqdvcdgwqsfdbwdqddbdbddbhdbdbvdwsd3ddbbsdcsdjvdveddvbqdvcbbddbbbbdqdvdddqdbfdvdbcddvdnqdbbblec3jddsddqcddfddqcdcqddqbqdqqfwsndffbsfddbsfsddqddqqcssfwqdvecddllvwedddbdqwqddecbfbcqdbdddfdqdvffddcddbdddsfbldl3lspecleclceeccqsqcqdvdsqxqsqcsvvcbbvsssmldfsluss8dlkvslcnxwrlv9lwxbscwscvsqbbsdlsldscsdlslxqbsllsqjklssslkdllsslsldlldlskllslsllsllsvkslmlslsnlskq9flslllsslslsv5ldbmsblscjlllnqsvy9vnskslsvkvssqlmlksvcssvbslvcsslbsvbvssdlsbvlnvlvkllvdleddkslscvlvlxsqvsvnsvvvsbdlvvmllsksllsllnalllsvllslnlbslvvvlsvdlvvlbemdmdsvlsldldldstsvvsvsvssdklv6snmslcjskslqslkdl7dllldvklldlsllllclkllsslnvsnvssvdkbvlvvsnvslvvllvbvlblvnvvqvlvvssllslbvvvvqlvvvv48vldllchvkcsckdl9cvvvfssllvvvvscvvvvvvlvvdlmlcmccsldbxsdvlvvddbvslbsksvl6elwslnkd44lsvvmldnlkvllmslscbslsldllvbqlvlvqvqvsdvvlvskslvvvvvvvvvvlvslvvvvqlvlcvsvnqvqvvvvqbvvllvqldsskdlbsbsdvvflmlltlbvtslllqvlklmsvlvvvlbvcsllmslu9vvlmlqvlvvvsvvvwlslvmqvvvdsdllmlmdlllvllslkdsdvlcvhscvvvvvlqlqcvkclvvlslvjsnllsvsvbvvlqv9vvvcn5vsbslvlqsvvlmnmlnldbxllslmllsjldlksvvvcsklcvvqlcvvlldsvbqvvlqsvvbvssnlb4v0vlbbbbvlvlbsmskslvsslmqlssvwwldlsflvsvslvvsvdldvsxvvsndcbsdcdlsbbvlllvsvvdlssvlssdllvqvvvslvsvvvvlvsvncsssvvsv3vldbsbcmdfcmdsdllsgdndblvvlv5l9vb9nvv5vv9syl0vysnlqsvfdcqvu0fvqvv9000vvvvsvssllvhv

  3. Trên Lazada có bán đạm thuỷ phân cá hồi, làm mồi câu cá cực nhạy, trăm mấy 1 lít, ai làm biếng có thể mua về dùng nha, bao dụ cá luôn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *