Dạy nuôi gà vịt mới nở rất thành công

Xem thêm các bài viết Nông Nghiệp: https://maturegamerpodcast.com/category/nong-nghiep

admin

12 thoughts on “Hướng Dẫn Nuôi Gà Vịt Một Ngày Tuổi”

  1. Con cũng đam me chăn nuôi lắm mà trưa có điều kiện. Chỉ biết theo dõi chú để thoả mãn đam mê… cám ơn nhũng video bổ ích của chú

  2. Chào chú , thấy chú nui gà vịt thích quá hôm nào chú làm bài toán kinh te từ ấu trùng cho gà vịt an , vốn đầu tư từ con giốn tới khi xuất chuồn bao lâu , lợ nhuậ trừ chi phí bao nhiêu được không chú, cam ơn clip chú .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *