Hướng Dẫn Tạo Chiến Dịch Google Shopping Cơ Bản dành cho khách hàng Haravan sau khi khởi tạo chiến dịch Google Smart Shopping
Yêu cầu:
1. Tạo chiến dịch Google Smart Shopping từ Haravan
2. Sử dụng tài khoản quảng cáo Google Ads từ Haravan tạo chiến dịch
Mục tiêu:
Tùy thuộc vào mục tiêu của việc Marketing, đôi khi doanh nghiệp của bạn chỉ muốn hiển thị quảng cáo trên Google Tìm Kiếm thay vì trọn vẹn toàn bộ không gian quảng cáo của Google thì bạn có thể lựa chọn chiến dịch Google Shopping Cơ Bản.
Lưu ý rằng dù bạn chạy Google Shopping Cơ Bản hay Google Smart Shopping thì đều phải tham gia luồng khởi tạo từ Haravan để hoàn thành các điều kiện của Google để chạy chiến dịch Mua Sắm.

Nguồn: https://maturegamerpodcast.com/

Xem thêm bài viết khác: https://maturegamerpodcast.com/category/khoe-dep

admin

One thought on “Hướng Dẫn Tạo Chiến Dịch Google Shopping Cơ Bản Sau Khi Khởi Tạo Google Smart Shopping”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *