Một nội dung trong chương trình trao đổi chuyên môn về chủ đề doanh thu kế toán do Cộng đồng IFRS tại Việt Nam tổ chức ngày 05/07/2020 tại hội trường 25T2 Nguyễn Thị Thập.

Một sản phẩm của Cộng đồng IFRS tại Việt Nam

Blog:
Fanpage:
Group:

Các dịch vụ do chúng tôi cung cấp:
– Dịch vụ chuyển đổi báo cáo tài chính theo IFRS;
– Dịch vụ tư vấn IFRS;
– Dịch vụ Outsource IFRS;
– Dịch vụ đào tạo và cập nhật IFRS cho doanh nghiệp.

Nguồn: https://maturegamerpodcast.com/

Xem thêm bài viết khác: https://maturegamerpodcast.com/category/van-tai

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *