Công thức kaizen thành công
Công thức là sức mạnh
Nguyên tắc là sức mạnh
Chúng ta thực hiện kaizen thành công bằng cách phát hiện các công thức, các nguyên tắc thành công từ người khác, công ty khác, từ thế giới chung quanh ta. Và áp dụng một cách linh hoạt phù hợp với bối cảnh của mình.

Nguồn: https://maturegamerpodcast.com/

Xem thêm bài viết khác: https://maturegamerpodcast.com/category/giao-duc

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *