chuyen phat pháp nhan qua

Nguồn: https://maturegamerpodcast.com/

Xem thêm bài viết khác: https://maturegamerpodcast.com/category/tai-chinh-ngan-hang-bao-hiem

admin

23 thoughts on “Kể Chuyện Cô Ba Cháo Gà Du Địa Ngục (Bản đầy đủ)”

  1. 😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩

  2. Phật Pháp phi chính trị mà? Cớ sao gọi là "thủ đô sài gòn"? Thế chăng phải là kích động thù hận sao? Adidaphat

  3. Tầm sức nhỏ còn làm nên kén người mà không lo tu tâm dưỡng tánh .Đỗ khương . hỏi có thẹn với lương tâm của mình hay không

  4. Người giết gà, giết vit, giết cá để ăn thì mang tội sát sanh, còn người nhổ cây, ngắt đọt cây để ăn thì có tội kg, động vật và thực vật nó củng có sự sống nếu mình kg ăn nó thì minh có sống đc kg

  5. Có thật ko ta? Lấy gi làm bằng chứng? Bên Thiền chỉ tin vào nhân quả tu luyện cái tâm là chính còn những việc mầu nhiệm thần linh ít nghe nói đến!

  6. A di đà phật. Nghe chỉ muốn nhập vào thế giới thần tiên. K tham sân si ở cõi ta bà này nữa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *