Nhóm 23: Nguyễn Thị Mỹ Hồng, Vũ Phương Thảo (KT0901), Vương Thị Thúy Hiền (KT0902)

Nguồn: https://maturegamerpodcast.com/

Xem thêm bài viết khác: https://maturegamerpodcast.com/category/giao-duc

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *