KÉO DÀI LỆNH CÁCH LY TOÀN XÃ HỘI, CẢ .LÀNG. ĐỔ XÔ LÊN BỜ ĐÊ , TẬP THỂ DỤC

Nguồn: https://maturegamerpodcast.com/

Xem thêm bài viết khác: https://maturegamerpodcast.com/category/phim

admin

24 thoughts on “KÉO DÀI LỆNH CÁCH LY ….. . CẢ LÀNG ĐỔ XÔ LÊN BỜ ĐÊ…..”

  1. Lệnh cách ly cho dù có dỡ bỏ kung không được chủ quan…cẩn thận là cho tất cả mọi người và cho chính mình!

  2. 𝖈𝖆𝖓𝖍 𝖑𝖞 𝖈𝖚𝖓𝖌 𝖐𝖎𝖊𝖕 𝖙𝖍𝖔𝖎 𝖐𝖍𝖔𝖓𝖌 𝖈𝖍𝖔 𝖇𝖊𝖓𝖍 𝖉𝖎𝖈𝖍 𝖕𝖍𝖆𝖕 𝖈𝖍𝖚𝖞𝖊𝖓 ,𝖙𝖍𝖆𝖙 𝖙𝖔𝖙 𝖈𝖍𝖔 𝖝𝖆 𝖍𝖔𝖎 𝖐𝖍𝖔𝖓𝖌 𝖇𝖎 𝖇𝖊𝖓𝖍 𝖉𝖎𝖈𝖍,𝖈𝖍𝖚𝖈 𝖙𝖔𝖆𝖓 𝖝𝖆 𝖍𝖔𝖎 𝖒𝖆𝖓𝖍 𝖐𝖍𝖔𝖊 𝖓𝖍𝖊

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *