VTC Now | Bộ TT&TT phối hợp với Tập đoàn Vingroup, tổ chức xây dựng 03 mô hình điểm đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin – viễn thông tại Hải Dương và Hòa Bình. Với nhiều ưu điểm vượt trội, mô hình này đang mang lại hiệu quả cao trong công tác tuyên truyền thông tin tại cơ sở.

#vtcnow #vtc1

Nguồn: https://maturegamerpodcast.com/

Xem thêm bài viết khác: https://maturegamerpodcast.com/category/cong-nghe

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *