ហេតុអ្វីជីវិតខ្ញុំជួបបញ្ហាច្រើនម្លេះ
សម្តែងដោយៈ ភិក្ខុវជិរប្បញ្ញោ សាន សុជា (San Sochea)
នំាមកជូនជាធម្មទានដោយៈ Khmer Buddhism

Nguồn: https://maturegamerpodcast.com/

Xem thêm bài viết khác: https://maturegamerpodcast.com/category/tai-chinh-ngan-hang-bao-hiem

admin

2 thoughts on “Khmer Buddhism, ហេតុអ្វីជីវិតខ្ញុំជួបបញ្ហាច្រើនម្លេះ, សាន​ សុជា,​ San Sochea”

  1. អ្នកសម្លាប់ខ្លួន ព្រោះតែគេ មិនស្រឡាញ់ គឺ = ជាមនុស្ស ឆោតល្ងង់ ភ្លើ ហើយថោកទាបបំផុត

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *