Khóa học laravel xây dựng web bán hàng thực tế – Phần 3: Tích hợp adminlte vào dự án

Nguồn: https://maturegamerpodcast.com/

Xem thêm bài viết khác: https://maturegamerpodcast.com/category/thong-tin-va-truyen-thong

admin

3 thoughts on “Khóa học laravel xây dựng web bán hàng thực tế – Phần 3: Tích hợp adminlte vào dự án”

  1. A ơi cho e hỏi, em có sửa lại đường dẫn như trong video thì nó nhận nội dung nhưng ko nhận css và js. E có thêm <link rel="stylesheet" href="css/app.css"> thì nó nhận css. Nhưng thêm <script src="/js/app.js"></script> thì nó vẫn ko nhận js. E fix lỗi này như thế nào ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *