#Thanhdongvlog #timhieu #ngaygio
Người biên tập: Thanh Đồng ( nhóm Nguyễn Tú TV)
Nguồn: Internet
Địa điểm: Nguyễn Tú studio
Địa chỉ: 313 Kinh Dương Vương An lạc quận bình Tân Tp Hồ Chí Minh

Nguồn: https://maturegamerpodcast.com/

Xem thêm bài viết khác: https://maturegamerpodcast.com/category/phim

admin

3 thoughts on “Khung cảnh trước ngày Giỗ Tổ Hùng Vương vào Tháng 3 Al”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *