Kỹ thuật ngoại thương hay Nghiệp vụ ngoại thương
– Giảng viên : Tiến sĩ Nhan Cẩm trí (Nguyên Phát Thanh Viên VTV9)
Kỹ thuật ngoại thương – C1 (FULL): Incoterms –
Kỹ thuật ngoại thương – C2 (Phần 1): Đàm phán hợp đồng –
Kỹ thuật ngoại thương – C2 (Phần 2): Đàm phán hợp đồng –
Kỹ thuật ngoại thương – C3 (Phần 1): Thanh toán quốc tế –
Kỹ thuật ngoại thương – C3 (Phần 2): Thanh toán quốc tế –
Kỹ thuật ngoại thương – C3 (Phần 3): Thanh toán quốc tế –

Các bài giảng môn học trong kênh university84
#kinh_te_vi_mo – kinh tế vĩ mô , kinh tế vi mô
#project_management , #quan_tri_du_an ,
#toan_cao_cap – Toán cao cấp
#nguyen_ly_thong_ke – nguyên lý thông kê
#thong_ke_kinh_te – Thống kê kinh tế
#vat_ly_dai_cuong – vật lý đại cương
#hoa_dai_cuong – hóa đại cương
#sinh_hoc_dai_cuong – sinh học đại cương
#logic_hoc – logic học
#triet_hoc – triết học
#lich_su_dang – lịch sử đảng
#CNXHKH – chủ nghĩa xã hội khoa học
#Kinh_te_hoc – kinh tế học
#quan_tri_hoc – quản trị học
#nguyen_ly_ke_toan – nguyên lý kế toán
#ke_toan_quan_tri – kế toán quản trị
#marketing_can_ban – marketing căn bản
#quan_tri_tai_chinh – quản trị tài chính
#quan_tri_san_xuat – quản trị sản xuất
#hoc_duong – học đường
#ptcs
#ptth
#tieu_hoc
#mam_non

tags:
chiến lược giáo dục, tiếp thị trường học, quảng cáo trường học, đề tài giáo dục, môn học, mô hình giáo dục ,phương pháp giáo dục, ptcs, ptth, trường ptcs, trường ptth, tiểu học, trường tiểu học, mầm non, trường mầm non, montessori, giáo dục montessori, stem, giáo dục stem, khai phóng, giáo dục khai phóng, mô hình khai phóng, reggio emilia, giáo dục reggio emilia, highscope, mô hình highscope, vinschool, NEU, Đại học Kinh tế Quốc dân, HUST, Hanoi University of Science and Technology, Đại Học Bách Khoa Hà Nội, NUCE, National University of Civil Engineering, Đại học Xây Dựng, HNUE, Hanoi National University of Education, Đại học Sư Phạm Hà Nội, HMU, Hanoi Medical University, Đại học Y Hà Nội, HANU, Hanoi University, Đại học Hà Nội, HAUI, Hanoi University of Industry, Đại học Công Nghiệp Hà Nội, Banking Academy, Học viện Ngân Hàng, HLU, HANOI LAW UNIVERSITY, Đại học Luật Hà Nội, FTU, Foreign Trade University, Đại học Ngoại Thương, ULIS, University of Languages and International Studies, Đại học Ngoại Ngữ, AJC, hv Báo chí và Tuyên truyền, VCU, Vietnam University of Commerce, Đại học Thương mại, HUNRE, Ha Noi University of Natural Resouces and Environment, Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, TLU, Thăng Long University, Đại học Thăng Long, AOF, Academy of Finance, Học viện Tài chính,USSH, University of Social Siences and Humanities, Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, VNU, Vietnam National University, Đại học Quốc Gia Hà Nội, WRU, Water Resources University, Đại học Thủy lợi, UCT, University of Communications and Transportation, Trường Đại học Giao thông Vận tải, UTT, University of Transport Technology, Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải, HUBT, Hanoi University Of Business and Technology, Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, HUA, Hanoi University of Agriculture, Đại học Nông Nghiệp, HOU, Hanoi Open University, Viện Đại học mở Hà Nội, HUP, Hanoi University of Pharmacy, Đại học Dược Hà Nội, T32, Học viện cảnh sát nhân dân, PTIT, Posts and Telecommunications Institute of Technology, Học viện Công nghệ Bưu Chính Viễn Thông, HAU, Hanoi Architectural University, Đại học Kiến trúc Hà Nội, UTT, University of Transport Technology, Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải, PTIT, Posts and Telecommunications Institute of Technology, Học viện Công nghệ Bưu Chính Viễn Thông, HAU, Hanoi Architectural University, Đại học Kiến trúc Hà Nội, BKU, Bach khoa university, đại học bách khoa, HUTECH, đại học công nghệ, STU, đại học công nghệ sài gòn, UIT, đại học công nghệ thông tin, IUH, đại học công nghiệp, HUFI, đại học công nghệ thực phẩm, HSU, đại học hoa sen, HCMUS, đại học khoa học tự nhiên, UAH, đại học kiến trúc, UEH, đại học kinh tế, UEL, đại học kinh tế – luật, UEF, đại học kinh tế – tài chính, HCMUSSH, đại học khoa học xã hội và Nhân Văn, ULSA, đại học lao động, Đại học luật, đại học mở, HCMUFA, đại học mỹ thuật, BUH, đại học ngân hàng, huflit, đại học ngoại ngữ – tin học, NTT, đại học nguyễn tất thành, NLU, đại học nông lâm, đại học quốc tế, HIU, đại học quốc tế hồng bàng, SGU, đại học sài gòn, SKDAHCM, HCMUE, Đại học sư phạm, HCMUTE, đại học sư phạm kỹ thuật, UPES, đại học sư phạm thể dục, USH, đại họcthể dục thể thao, UFM, đại học tài chính – marketing, NRE, đại học tài nguyên – môi trường, TLUS, đại học thủy lợi, TDTU, đại học tôn đức thắng, VHU, đại học văn hiến, HUC, đại học văn hóa, VLU, đại học văn lang, UMP, Đại học y dược, PNT, đại học y khoa phạm ngọc thạch, QSY, HCMCONS, nhạc viện, VAA, học viện hàng không, NAPA, học viện hành chính

Nguồn: https://maturegamerpodcast.com/

Xem thêm bài viết khác: https://maturegamerpodcast.com/category/thong-tin-va-truyen-thong

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *