Nuôi cá chuối hoa được ví như chăm con nhỏ, cần lưu ý giai đoạn đầu. Nắm được tập tính của nó thì công việc chăm sóc lại rất nhàn mà hiệu …
Nguồn: Đài PT&TH Ninh Bình.
#kythuatnuoicachuoihoa #cachuoihoa #caqua

Xem thêm các bài viết Nông Nghiệp: https://maturegamerpodcast.com/category/nong-nghiep

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *