LỆNH Shape Builder Tool (Shift+M) trong AI (Illustrator)
♥️ Chia sẻ một số câu lệnh cơ bản trong bài học này :
✍️ Vào menu Object, vào Path, vào Offset Path : Tạo ra hình đồng tâm
✍️ Lệnh Shape Builder Tool : 🔹 Khi click chuột và kéo nhiều đối tượng giao nhau thì sẽ hợp nhất
thành 1 đối tượng. (Hoặc Click chuột, giữ shift và click tiếp vào
các đối tượng cần kết nối).
🔹 Khi giữ Alt click vào đối tượng thì sẽ loại bỏ đối tượng đó
✍️ Click chuột phải vào đối tượng “chữ viết”, chọn Create outlines (Ctrl + Shift + O) : Chuyển chữ viết thành dạng vector
♥️ Yêu thích thiết kế đồ họa – Yêu thích thiết kế video
♥️ Lee 093.423.8448 (Chia sẻ kiến thức đồ họa Hải Phòng)
♥️ Graphic Design

Nguồn: https://maturegamerpodcast.com/

Xem thêm bài viết khác: https://maturegamerpodcast.com/category/giao-duc

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *