Giáo viên: Nguyễn Thị Yến

Nguồn: https://maturegamerpodcast.com/

Xem thêm bài viết khác: https://maturegamerpodcast.com/category/nong-nghiep

admin

8 thoughts on “Lịch Sử 12_Tiết 39: Bài 22: Nhân dân hai miền trực tiếp chiến đấu chống đế quốc Mỹ xâm lược…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *