Các bạn xem video nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nhé.
Tình hình chính trị, đối ngoại, đối nội của trung quốc thời Tần, Hán, Đường, Tống, Nguyên, Minh, Thanh như thế nào? Các bạn và các em cùng tìm hiểu nhé.
0:17 Nội dung bài học.
14:13 Giải đáp câu hỏi sách giáo khoa.
#sukychuyen #lichsu7bai4 #trungquocthoiphongkien

Nguồn: https://maturegamerpodcast.com/

Xem thêm bài viết khác: https://maturegamerpodcast.com/category/nong-nghiep

admin

8 thoughts on “Lịch sử 7 – Bài 4 | Trung Quốc thời phong kiến | sử ký chuyện”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *