Lời ru Âu Lạc – Khoa Tài Nguyên và Môi trường | quan ly tai nguyen va moi truongTiết mục “Lời ru Âu Lạc” của khoa Tài Nguyên và Môi trường (nay tách thành 2 khoa Quản lý tài nguyên và khoa Môi trường), tại hội diễn văn nghệ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam năm 2012., quan ly tai nguyen va moi truong.

Xem thêm các bài viết Môi Trường: https://maturegamerpodcast.com/category/moi-truong

  • Leave Comments