Thực tế mô hình đối chứng bón phân Công Nghệ Sinh Học hiệu Con Lười tại huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh: Cây Lúa đẻ nhánh khỏe phát triển tốt hơn đối chứng.
Ghi hình ngày 30/09/2020.

Nguồn: https://maturegamerpodcast.com/

Xem thêm bài viết khác: https://maturegamerpodcast.com/category/cong-nghe

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *