Vẽ lưu đồ thuật toán tính tổng S = 1+ 2+ 3+ … +n và T = 1 * 2 *3 *…*n.
Hướng dẫn vẽ lưu đồ thuật toán và code với ngôn ngữ C bài tổng và tích căn bản.

Nguồn: https://maturegamerpodcast.com/

Xem thêm bài viết khác: https://maturegamerpodcast.com/category/giao-duc

admin

3 thoughts on “Lưu đồ thuật toán tính tổng và tích”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *