Học trực tuyến Toán lớp 5
Hình hộp chữ nhật
S xung quanh = (a + b) x 2 x c
S toàn phần = S xung quanh + S đáy x 2
V = a x b x c
Hình lập phương
S xung quanh = a x a x 4
S toàn phần = a x a x 6
V = a x a x a
Học online bài
LUYỆN TẬP CHUNG VỀ CÁC DẠNG TOÁN ĐÃ HỌC

Nguồn: https://maturegamerpodcast.com/

Xem thêm bài viết khác: https://maturegamerpodcast.com/category/moi-truong

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *