chúng ta chuyển sang một số bài tập về mảng hai chiều.
Bài tập cơ bản nhất là nhập vào 1 ma trận bằng bàn phím và in ra ma trận đã nhập.
về phương pháp, khi nhập và in, chúng ta sẽ duyệt từ trái sang phải và từ trên xuống dưới.
ví dụ
1 2 3
4 5 6
7 8 9
chúng ta sẽ duyệt ma trận từ 1 đến 3, rồi từ 4 đến 6, rồi từ 7 đến 9.
Các bạn chú ý mẫu hàm in ma trận, nó hơi khác 1 chút so với hàm nhập. tốt nhất các bạn nên giữ nguyên mẫu nhập và mẫu in đó cho các bài tiếp theo.

Nguồn: https://maturegamerpodcast.com/

Xem thêm bài viết khác: https://maturegamerpodcast.com/category/moi-truong

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *