Livestream là một chức năng mới của Facebook, ngay từ khi mới được đưa vào sử dụng, chức năng này đã nhận được rất nhiều phản hồi tích cực từ người dùng. Đến nay, Livestream trở thành một chức năng của Facebook được rất nhiều người dùng sử dụng. Từ người dùng là các facebook cá nhân đến người dùng là các doanh nghiệp lớn nhỏ trên khắp nơi. Các cá nhân dùng chức năng này là điều dễ hiểu, vậy còn các doanh nghiệp, họ sử dụng chức năng này để làm gì? Các doanh nghiệp sử dụng chức năng này bởi lẽ nó giúp các doanh nghiệp Marketing online hiệu quả hơn. Cụ thể Livestream hỗ trợ cho doanh nghiệp nói chung và cho Marketing Online nói riêng như thế nào?

Trung tâm đào tạo VinaEnter:

Nguồn: https://maturegamerpodcast.com/

Xem thêm bài viết khác: https://maturegamerpodcast.com/category/o-to-xe-may-xe-khac

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *