Khóa học Marketing Online Master 32 kết thúc thành công rực rỡ với sự tham gia của gần 60 học viên. Trong năm 2013 hứa hẹn sự thay đổi, update rất nhiều về kiến thức seo, social media…. Những điều này đã được Thầy Nguyễn Trọng Thơ thông báo và cập nhật vào trong nội dung ebook, bài giảng và các khóa huấn luyện tuyệt vời của mình.
iNET xin chúc các học viên ngày càng thành công và hẹn gặp lại!

Cảm nhận sau khóa học:
Bổ trợ kiến thức:

Nguồn: https://maturegamerpodcast.com/

Xem thêm bài viết khác: https://maturegamerpodcast.com/category/tai-chinh-ngan-hang-bao-hiem

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *