Câu phức tạp trong tiếng Anh chia thành: mệnh đề trạng ngữ, mệnh đề danh từ, mệnh đề tính ngữ. Câu phức tạp có bản chất là câu đơn giản ghép lại với nhau bằng liên từ. Bí quyết nói tiếng Anh hay chính là việc đặt thạo các câu đơn giản và ghép lại bằng liên từ sẽ được bài nói dài và hấp dẫn

Nguồn: https://maturegamerpodcast.com/

Xem thêm bài viết khác: https://maturegamerpodcast.com/category/hanh-chinh-va-dich-vu

admin

One thought on “MẤT GỐC TIẾNG ANH – BÀI 9: CÂU PHỨC TẠP bí quyết nói tiếng Anh hay”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *