Máy lái tự động AP4- TMQ phiên bản dành do tàu cá, sử dụng đơn giản dễ dàng lắp đặt và hoạt động với độ tin cậy cao.
Máy có 2 chế độ:
Tự động điều khiển tàu theo hướng la bàn: Thuyền trưởng chỉ cần xoay núm chọn hướng cần tới, máy lái tự động sẽ tự động điều chỉnh lái chạy tới hướng.
Tự động điều khiển tàu chạy tới điểm hoặc chạy theo tuyến đường cài đặt trên định vị: Máy lái sẽ được kết nối với định vị, Thuyền trưởng chỉ cần chọn điểm đi tới hoặc chọn tuyến đường cần hải hành, Định vị sẽ truyền tín hiệu hiệu cho máy lái tự động điều khiển tàu đi tới điểm hoặc đi theo tuyến đường đó.
Máy được sản suất bởi công ty TMQ- Australia:
Máy được phân phối tại Việt Nam bởi công ty AMI Việt Nam (thuộc AMI Group):

Nguồn: https://maturegamerpodcast.com/

Xem thêm bài viết khác: https://maturegamerpodcast.com/category/nong-nghiep

admin

2 thoughts on “MÁY LÁI TỰ ĐỘNG AP4 TMQ CHẠY THEO HƯỚNG LA BÀN TỪ”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *